Este compus din 7 membri dintre care unul este ales președintele în exercițiu al asociației, cinci fiind membri reprezentanți ai societăților radiodifuzori, ceilalți doi fiind reprezentanți ai agențiilor media și de publicitate. Consiliul Director exercită conducerea administrativă și executivă a asociației, asigurând și având responsabilitatea îndeplinirii scopului și obiectivelor asociației prin punerea în executare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală.

Consiliul Director este alcătuit din următorii membri (conform deciziei Adunării Generale din 26 octombrie 2020, respectiv modificărilor ulterioare reglementate conform prevederilor statutare):

Lăcrămioara LOGHIN – Preşedinte Consiliu Director
reprezintă Kiss FM, Magic FM şi Rock FM

Alina STĂNESCU – membru
reprezintă Publicis Groupe Media SA

Rodica MINCULESCU – membru
reprezintă Radio ZU și Romantic FM

Zuzana Hašková – membru
reprezintă Europa FM, Virgin Radio și One World Radio

Daniela MUNTEANU – membru
reprezintă EssenceMediacom România SRL

Iosif Kălăuz – membru
reprezintă Radio Impuls

Valentin MARIN – membru
reprezintă Societatea Română de Radiodifuziune

 

 Copyright ARA © 2007. Dezvoltat de SmartDev.